torsdag 27. oktober 2011

Amming og arbeid

Skal mor være lenge hjemme med barna? Må far presses hjem fra karriere og jobb til omsorg av barn? Kan likestillingen gå foran ammingen? Dette er spørsmål som den siste uken har skapt debatt.

Først til dyrlegen Trude Mostue som har forvillet seg inn i en likestillingsdebatt med meninger om at mor skal være hjemme, helst til barnet er 3 år. Far skal forsørge familien og være MANN med store bokstaver. Når det gjelder Mostues uttalelser, så er det vel bare å si at den mangler en hver kontakt samfunnet og hvordan verden rundt seg er skrudd sammen. Vi har for lengst skjønt at far er en viktig omsorgsperson, og kvinners deltagelse i arbeidslivet er en av velferdstatens bærebjelker. Så er det nok mange som ville vært mer hjemme med barnet sitt. Men ikke alle har mulighet til dette. En må jobbe for å få inntekt til å forsørge en familie med tak over hodet, mat og klær. Dette skjønner ikke Mostue som lever et trygt liv i de øvre klasser i samfunnet.

Audun Lysbakken er en bra mann. Men han har uttalt noe i retning av at likestillingen kan gå foran ammingen, all den tid det finnes så mye bra i morsmelk. Ikke helt heldig spør du meg.

Lysbakken skal ha honnør for å ville, det jeg til tider vil kalle ammehysteriet, til livs. Det er slik at noen ikke får til å amme, de prøver, de vil, men det går ikke. Samfunnet må være tydelige på at det er helt greit. Det finnes gode alternativer. Men får du til å amme og synes det er greit, ja så er det uten tvil det beste. All forskning tilsier dette.

Men amming og likestilling er ingen motsetning. Fokuset når det gjelder likestilling må ligge andre steder. Vi må få arbeidslivet til å legge til rette for mulighetene for å amme i arbeidstiden. Her finnes det flere tiltak vi kan gjøre. I dag har alle rett på ammefri en time, men ikke alle her rett på betalt ammefri. Skal alle mødre ha lik mulighet til å benytte seg av dette, må de sikres rett til betalt ammefri. Og den ene timen kan gjerne bli til to timer for meg. Amming er best. Punktum. Da må vi selvfølgelig legge til rette slik at mødrene har mulighet til å kombinere amming og arbeid. Det må være et rom tilgjengelig for dette, og det må legges til rette for at “Lise” kanskje må ta et par kvarters pauser ekstra i løpet av arbeidsdagen for å få ammet. Jeg er redd Lysbakkens utspill er en lissepasning til kapitalen og arbeidsgiverne til ikke å bidra i å tilrettelegge arbeidslivet. Det tror jeg heller ikke var Lysbakkens intensjon.

Det finnes også flere ting vi kan se på for å fremme både likestilling og arbeid. Det er nødvendigvis ikke slik at for at far skal få mer tid til barnet så må mor tidligere tilbake i jobb. Det går for eksempel an å se i retning av å utvide den totale permisjonstiden, med 100 % lønnskompensasjon. Da gjerne med en overlapping slik at begge foreldrene kan være hjemme med barnet samtidig en periode. Allerede i dag har vi en god, raus og fleksibel permisjonsordning her til lands. Faktisk er det slik i dag at utenom 6 uker til mor og 12 uker til far er resten oppe til fri fordeling. Regjeringen ønsker også å gjøre den enda bedre.

Men skal vi få kvinnen ut i jobb og skape mer rom for far i hjemmet, så kreves det også et raust arbeidsliv som faktisk legger til rette for amming i arbeidstiden. Da må vi holde fokus på det, og ikke lage et kunstig motsetningsforhold mellom amming og arbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar