lørdag 29. mai 2010

Adresseavisens leder fredag 28.mai er skivebom.

I lederen 28.mai er det mye som er direkte feil, og avslører en manglende innsikt. Der hevdes det at kommunearbeiderne streiker på et syltynt grunnlag. Adresseavisen hyller helt riktig forhandlingsløsningen i staten. Men problemet starter i det man prøver å framstille det som om at statsoppgjøret enkelt lar seg overføre til kommunene. Det er feil. I kommunene har du en helt annen sammensetting av arbeidstakere, med blant annet mange flere kvinner og lavtlønnede. Skulle du overført samme ramme og innretning til kommunene hadde dette gitt en dårligere lønnsutvikling for de ansatte i kommunene. Dette regnestykket er enkelt. Har du hundre kroner som du deler på 10 personer så får alle 10 kroner hver. Skal du dele samme beløp på 100, ja da blir det bare en krone til hver. Dette er det første gode streikegrunnlaget. Videre ville KS fordele denne likelønnsmilliarden på en annen måte enn i staten, man ville fordele de gjennom lokale forhandlinger. Dette er også et topp streikegrunnlag. For i lokale forhandlinger har man ikke to likeverdige parter, da arbeidstakerne står helt uten makt midler. Lokal lønnsdannelse fører også til et større utslag av "trynetillegg". Man her flere erfaringer med at lokale forhandlinger ikke er en god måte å fordele pengene fra et lønnsoppgjør gjennom. I hvertfall ikke et likelønnsoppgjør. Så til det tredje meget gode streikegrunnlaget, og det er at kommunene ville ha et prosentvis tillegg mens organisasjonene ville ha et generelt kronetillegg. Et prosentvis oppgjør vil gjøre det stikk motsatte av å fremme likelønn. Da vil de som tjener mest få mest og de som tjener minst få minst. Med en slik fordeling vil forskjellene bare øke. Det fjerde gode streikegrunnlaget er de lave ulempetilleggene i kommunen. De er så lave at en annen lavtlønnsgruppe, de ansatte i varehandelen, bare ler når de hører nivået på disse. Her må det en kraftig økning til. Det alene er et faktisk et stort slag for et likelønnsoppgjør. Da de som jobber innefor yrkene som utløser disse tilleggene, stort sett er lavtlønnede kvinner. Jeg stopper her, men listen med meget gode streikegrunner kan fortsette og fortsette.

Jeg vil over til noe annet som oppleves som grenseløst urettferdig. Og det er dette maset om ansvarlighet. Et ansvarlig oppgjør snakkes det om. Et ansvarlig oppgjør for hvem, spør jeg? Et ansvarlig oppgjør for å redda landet fra finanskrisa kan det høres ut som. Og ikke et ansvarlig økonomisk oppgjør for de som tjener minst. Det er altså ikke de ansatte i kommunene som har bidratt til å skape den økonomiske krisen. Det er tvert i mot det såkalte frie markedet. Da er det ikke først og fremst de lavest lønte som skal ta ansvaret for det.

På dette grunnlag er derfor streiken helt legitim og på sin plass. Øk rammene, lag en likelønnsprofil. Lykke til videre til de streikende, og la oss håpe at KS snart tar sitt ansvar kommer kommunearbeiderne i møte.