mandag 16. mai 2011

Fremskrittspartiets mobbing av offentlig ansatte

Fremskrittspartiet har satt i gang et moderniseringsutvalg. De skal arbeide fram mot partiets neste landsmøte og skal bidra til partiets politikk på området i valgkampen 2013. Kristian Dahlberg Hauge, bystyrerepresentant for Frp i Trondheim leder utvalget. I sin tale til landsmøte, kommer Dahlberg Hauge med en masse eksempler på at privatisering er tingen. Han sier at marked må lages på alle tenkelige områder. Det er nemmelig det mest kostnadseffektive, og gir den beste kvaliteten. Men det er på slutten av talen sin at Frp politikeren kommer med det som provoserer med aller mest. Sitat fra Dahlberg Hauge "Det er som kjent slik at det å gjøre store endinger i offentlig sektor, er som å flytte en kirkegård, du får ikke mye hjelp av de som allerede er der." Dette er tidenes mistillit til alle som jobber i offentlig sektor. Alle som har blitt med på endring etter endring. Stått der i førstelinjen når endringene ikke har fungert, smilt og stått på for at dette skal gå bra. Alle som hver dag står på for at barna i barnehagen skal ha det bra, veien skal være kosta og fin til mai dagene, og de eldre på sykehjemmet skal få en verdig alderdom. Alle disse blir av et enkelt og harselerende verbalt spark fra Dahlberg Hauge, uthengt som sirompete ansatte som ikke løfter en finger for tjenester av en god kvalitet. Dette er med all respekt å melde, mobbing av flere hundre tusen offentlig ansatte.

320 000 arbeidstakere organisert i Fagforbundet har drevet fram flere prosjekter de siste årene som kan bidra til å endre og utvikle offentlig sektor. Modellkommunene, Kvalitetskommuneprogrammet, pilotsykehus for å nevne noen. Alle prosjekter for å utvikle offentlig sektor, prosjekter på de ansattes premisser og etter de ansattes ideer. Det er tross alt de som har skoa på som kjenner hvor en trykker. Ikke en gjeng ideologer i Fremskrittspartiet.

Dette føyer seg inn i rekken av utspill fra Fremskrittspartiet den siste tiden som bør rammes inn, tas opp og vises fram under valgkampen. Og la denne gjengen slippe til i rådhus og i regjeringskontorene er eksperiment vi rett og slett ikke har råd til å la skje. Det har tatt 100 år og bygd opp velferdsstaten, et pennestrøk tar det og velte den ned igjen.

En stemme til FrP er en stemme til alt annet enn et moderne samfunn, en stemme til FrP er en stemme til svekkede arbeidstaker rettigheter, en utrygg arbeidshverdag, og et arbeidsliv alt annet en moderne, men satt 100 år tilbake i tid.