tirsdag 13. september 2011

Gikk valget skeis?

Tankene må ut, prøver meg derfor som valgkommentator.

Først til helheten. Sjelden har jeg opplevd et like stort trykk på budskapet om å bruke stemmeretten sin som foran dette valget her. Tverrpolitisk trykk for å svare på det avskyelige som skjedde 22. juli. Det ble en økt valgdeltagelse, men ikke stor, og dessverre sitter fortsatt 30 - 40 % av befolkningen i sofan og klør seg på valgdagen.

Så over til resultatet. Først av alt kan en fastslå at jeg er skremt over Høyres store framgang. Med minnet om Erna som kommunalminister, er jeg redd hva dette skal bety fram mot Stortingsvalget om 2 år. En ting er sikkert. Høyre må bekjempes. Jeg mener da fagbevegelsen og venstresiden må dra fram arbeidslivspolitikken, vi vet hva som venter med Høyre regjering; liberalisering av arbeidsmiljøloven med økt tilgang til midlertidige ansettelser, utvidelse av normalarbeidsdagen og et generelt svekket arbeidervern. Arbeidslivspolitikken er venstresidens seierssak, her liker høyresiden seg dårlig. Det andre fagbevegelsen og venstresiden må tørre å snakke om er en endring av skattesystemet, med en mer progressiv skatt som kan gi større skatteinntekter og mer penger til felleskassa.

Men det som bekymrer mest er venstresidens tilbakegang. SV gjør et katastrofevalg og Rødt klarer ikke fylle tomrommet til venstre når SV er i posisjon både i regjering og her i Trondheim. La meg slå fast, jeg er glad for et fortsatt rødgrønt flertall både i Trondheim og på fylkestinget i Sør-Trøndelag. Men vi er avhengig av en sterk venstreside for en god rødgrønn politikk. Derfor bekymrer det meg når Arbeiderpartiet blir såpass mye større enn SV og Rødt. Og det er ikke gode nyheter som kommer på eteren fra Trondheim, nemlig at Arbeiderpartiet vil søke samarbeid med KrF og fagforeningsfiendtlige Venstre. Fagbevegelsen har ikke bidratt til en rødgrønn valgseier for at Arbeiderpartiet skal gifte seg til sentrum. Arbeiderpartiet må heller søke samarbeid til venstre for å bygge en bredest og sterkest mulig venstreside. Ett tettere samarbeid med Rødt vil gi både en rødere og grønnere politikk. La meg bare minne om hva som skjedde da Arbeiderpartiet tok en sentrum høyre dreining på landsbasis i 2001. De fikk skikkelig svi hos velgerne ved første og beste anledning. Et godnatt til rødgrønt samarbeid i Trondheim blir fort en åpen port til borgerlig seier både ved Stortingsvalget og neste kommune og fylkestingsvalg i 2015.